Geoportal powiatu monieckiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Sieci projektowane - uzgodnione
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Osnowa ewidencyjna
Dane z urzędów gmin
Numeracja Porządkowa 
Nazwy ulic
Numery adresowe
Dane z PGW Wody Polskie z 08.2018r.
Zasięgi
Zarządy zlewni

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg